Chế độ hưu trí

Câu hỏi:

Chào luật sư : Tôi có quyết định nghỉ hưu từ 01/10/2018 nhưng đến nay
15/01/2019 vẫn chưa có sổ hưu . Vậy thời gian và thủ tục nộp hồ sơ để
hưởng chế độ hưu trí là bao lâu.

Trả lời:

Nếu bác là người lao động thuộc đối tượng và đủ điều kiện được hưởng
lương hưu và đã có quyết định nghỉ hưu thì thời điểm được hưởng lương
hưu được quy định từ Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:
Như vậy, nếu bác là người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành
hợp tác xã có hưởng tiền lương thì thời điểm hưởng lương hưu tính từ tháng
liền kề bác đủ điều kiện hưởng lương hưu và có văn bản đề nghị gửi cho cơ
quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp này, khi đủ điều kiện hưởng lương hưu
bác phải có văn bản đề nghị cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
Còn trong trường hợp bác là người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng thì thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong văn bản đề
nghị của người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.
Như vậy, trường hợp này, bác cũng phải có văn bản đề nghị khi đủ điều
kiện hưởng lương hưu và thời điểm bác được hưởng lương hưu sẽ được ghi trong văn bản đề nghị của bác.

Nếu bác là người lao động, công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia
bảo hiểm xã hội mà không thuộc hai trường hợp trên bác sẽ hưởng lương
hưu theo thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao
động, nơi bác đã làm việc lập khi bác đã đủ điều kiện hưởng lương hưu
theo quy định của pháp luật vì vậy bác sẽ theo dõi quyết định nghỉ việc của
mình để biết thời điểm mình được hưởng lương hưu.
Về hồ sơ lương hưu, nếu bác tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy
định tại Khoản 1 Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội sẽ bao gồm:
– Sổ bảo hiểm xã hội;
– Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp
đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;
– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám
định y khoa đối với người nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động hoặc
giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối
với trường hợp người lao động  bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề
nghiệp.Còn nếu bác tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hồ sơ của bác sẽ theo quy
định tại khoản 2 Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội bao gồm:
– Sổ bảo hiểm xã hội;
– Đơn đề nghị hưởng lương hưu.
Về thời hạn giải quyết hưởng lương hưu của bác:
– Nếu bác tham gia bảo hiểm xã hội tự bắt buộc, trong thời hạn 30
ngày tính đến thời điểm bác được hưởng lương hưu, người sử dụng lao
động nộp hồ sơ quy định tại trường hợp 1cho cơ quan bảo hiểm xã hội;
– Trường hợp bác tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời hạn
30 ngày tính đến thời điểm bác được hưởng lương hưu, bác nộp hồ sơ quy định tại trường hợp 2 cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Xem thêm tại đây.

Post A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *